Konsultāciju līnija  +371 24245466 Sazinaties ar mums serviss@protams.lv

Stundu skaits: 150

Kursa mērķis

Jebkurai biznesa sfērai ir nepieciešama grāmatvedība, tikai ciešā sadarbībā uzņēmējdarbībai ar grāmatvedību ir iespējams realizēt izvirzītos mērķus.
Tas nozīmē, ka grāmatvežu profesija būs vienmēr pieprasīta, un tieši tādēļ tā ir viena no populārākajām profesijām pasaulē. Grāmatvedība ir ļoti plaša darbības joma, un, uzsākot darbu, Jums vienmēr būs iespējas profesionālai un karjeras izaugsmei. Grāmatveža profesija mūsdienās pelnīti tiek uzskatīta par ļoti pieprasītu un labi atalgotu amatu.

Mērķauditorija

Šie kursi paredzēti gan tiem, kas vēlas savu nākotni saistīt ar grāmatveža profesiju, gan arī uzņēmējiem un vadītājiem, kas vēlas iegūt zināšanas, kas palīdzēs pareizi virzīt finanses un sekot līdzi grāmatveža darbam. Mūsu profesionālais pasniedzējs apmācīs Jūs patstāvīgam darbam mazos un vidējos uzņēmumos, piedāvājot visas grāmatvedim nepieciešamās pamatzināšanas un iemācot sagatavot uzņēmuma reglamenta atskaites. Apmācību kurss ir veidots, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālākās izmaiņas nodokļu politikā. Kursu laikā Jūs iegūsiet zināšanas patstāvīgam darbam ar grāmatvedības programmu „1C:Grāmatvedība”, kā arī saņemsiet iespeju izmantot bezmaksas programmu "1C:Mikrouzņēmums"!

 Programmā

Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi.

Programmas "1C:Grāmatvedība Latvijai" apraksts.

Informācijas bāzu veidošana. Reģistru sākotnējā aizpildīšana. Sākuma atlikumu ievade.

Preču un pakalpojumu uzskaite. Preču izstrāde un uzskaite.

Kases operāciju uzskaite (norēķini ar norēķinu personām un kontrahentiem).

Bankas operāciju uzskaite (norēķini ar kontrahentiem).

Valūtas operāciju uzskaite (konvertācija, pārvērtēšana).

Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite.

Darba algas un kadru uzskaite.

Operatīvā darbības analīze, perioda slēgšana.

Reglamenta pārskati (PVN deklarācija, IIN, statistikas pārskati, bilance utt.).

Ieguvumi

Programmas apguvēji spēs reģistrēt saimnieciskos darījumus, sastādīt kontu apgrozījuma pārskatus, novērtēt uzņēmuma līdzekļus un saistības, sastādīt mēneša un gada finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas, piemērot divkāršo kontu ieraksta metodi, veikt uzņēmuma līdzekļu inventarizāciju un aprēķināt nodokļus. Kārtot grāmatvedības un nodokļu uzskaiti programmā, iestatīt programmu uzskaites kārtošanai, strādāt ar programmas katalogiem, ievadīt grāmatojumus, noformēt tipveida dokumentāciju, redīģet standarta pārskatus, aizpildīt grāmatvedības un nodokļu reglamenta pārskatus.

Kursu norise

Darba dienās plkst.

8:30 – 11:30

14:00 - 17:00

mācību centrā

„Protams”, Daugavpils, Ģimnāzijas iela 16

Uzziņas

Sīkāku informāciju varat iegūt, zvanot pa tālr: 65407996.

22 Janvāris 2016

Pieteikšanās forma

Par mums

PROTAMS - esam vienā komandā ar Jums! Izstrādājam, testējam un ieviešam programmatūru pēc pieprasījuma. Cik dažādas ir uzņēmējdarbības nozares, tik dažādi ir mūsu klientu pasūtījumi. Izprast klienta biznesa vajadzības un spēt piedāvāt risinājumus – tāds ir PROTAMS komandas galvenais uzdevums, ar kuru mūsu darbinieki teicami tiek galā.

Kontaktu informācija

Esiet laipni gaidīti mūsu biroja!

Daugavpils, 18. Novembra 18A
+371 22080511
 +371 24245466
 serviss@protams.lv

AKTUALITĀTES JŪSU E-PASTĀ