Konsultāciju līnija  +371 24245466 Sazinaties ar mums serviss@protams.lv

 

Stundu skaits: 150

Kursa merķis

Datorprogrammas apguve grāmatvedības un nodokļu automatizētās uzskaites kārtošanai mūsdienu uzņēmumā ar programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” palīdzību.

Mērķauditorija

Kursi palīdzēs Jums sistematizēt savas zināšanas grāmatvedībā. Paredzams, ka klausītājs jau pārzina grāmatvedības uzskaites pamatus. Visa kursa laikā Jūs pildīsiet dažādus praktiskus uzdevumus, kuros tiks aplūkotas situācijas, kas bieži rodas reālajā programmas “1C:Grāmatvedība 8” izmantošanas laikā.

Programmā

Mācību gaitā tiks izskatīti šādi materiāli:

Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi.

Programmas "1C:Grāmatvedība Latvijai" apraksts.

Informācijas bāzu veidošana. Reģistru sākotnējā aizpildīšana. Sākuma atlikumu ievade.

Preču un pakalpojumu uzskaite. Materiālu izstrāde un uzskaite.

Kases operāciju uzskaite (norēķini ar norēķinu personām un kontrahentiem).

Bankas operāciju uzskaite (norēķini ar kontrahentiem).

Valūtas operāciju uzskaite (konvertācija, pārvērtēšana).

Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite.

Darba algas un kadru uzskaite.

Operatīvā darbības analīze, perioda slēgšana.

Reglamenta pārskati (PVN deklarācija, IIN, statistikas pārskati, bilance utt.).

 Ieguvumi

Pēc kursa pabeigšanas Jūs pratīsiet kārtot grāmatvedības un nodokļu uzskaiti programmā, iestatīt programmu uzskaites kārtošanai, strādāt ar programmas katalogiem, ievadīt grāmatojumus, noformēt tipveida dokumentāciju, formatēt standarta pārskatus, aizpildīt grāmatvedības un nodokļu reglamenta pārskatus.

Kursa cenā ir iekļauti metodiskie materiāli un programmas mācību versija (1C:Mikrouzņēmums 8 Latvijai) ar praktiskajiem mājas uzdevumiem.

Akadēmisko stundu skaits 150 (teorija– 68, prakse - 80, noslēguma tests – 2)

Mācību ilgums grupā 37 nodarbības, katra pa 4 akadēmiskajām stundām

Pēc kursa pabeigšanas tiek izsniegta  apliecība

Visiem studentiem ir iespēja nopirkt datorprogrammu “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai. Bāzes versija” ar 50% atlaidi.

Kursu norise

Darba dienās plkst.

8:30 – 11:30

14:00 - 17:00

mācību centrā

„Protams”, Daugavpils, Ģimnāzijas iela 16

Uzziņas

Sīkāku informāciju varat iegūt, zvanot pa tālr: 65407996.

04 Janvāris 2016

Pieteikšanās forma

Par mums

PROTAMS - esam vienā komandā ar Jums! Izstrādājam, testējam un ieviešam programmatūru pēc pieprasījuma. Cik dažādas ir uzņēmējdarbības nozares, tik dažādi ir mūsu klientu pasūtījumi. Izprast klienta biznesa vajadzības un spēt piedāvāt risinājumus – tāds ir PROTAMS komandas galvenais uzdevums, ar kuru mūsu darbinieki teicami tiek galā.

Kontaktu informācija

Esiet laipni gaidīti mūsu biroja!

Daugavpils, 18. Novembra 18A
+371 22080511
 +371 24245466
 serviss@protams.lv

AKTUALITĀTES JŪSU E-PASTĀ